0 Список порівняння
0 Обрані товари
0

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформлюючи заявку на сайті https://romza.ru/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї згоди на обробку персональних даних (далі - згоду) відповідно до ст. 9 Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ "Про персональні дані". Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту.

Користувач дає свою згоду ІП Забродіну Роману Олександровичу (далі – Оператор), на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

1. Ця Згода надається на обробку персональних даних як без, так і з використанням коштів автоматизації.

2. Згода поширюється на таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронне пошта.

3. Згода на обробку персональних даних надається з метою надання Користувачеві відповіді на заявку, подальшого укладання та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть становити інтерес для Користувача, проведення опитувань та маркетингових досліджень.

4. Користувач, надає Оператору право здійснювати такі дії (операції) персональними даними: збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, блокування, видалення та знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних та дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних даних від несанкціонованого доступу

6. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: manager@romza.ru.

7. Користувач підтверджує, що, даючи Згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

8. Ця Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних причин, зазначених у п.6 цього документа.